FORMEN - DET SANSEDE - DET, DER FØLES
VELKOMMEN I HÅNDEN.


ENKELHED - ÆSTETIK - SØGEN MOD ØJEBLIKKETS
UDTRYK.


UDFORDRINGEN VED UVIDENHED OG DET
UFORUDSIGELIGE.


FLERE VEJE, SOM I SIDSTE ENDE - ER EEN VEJ.

AT BLIVE TIL »INGEN« I ARBEJDETS KONCENTRATION.

HÆNDERNES GREB - VEDHOLDENDE IGENNEM KAOS
OG HÅBLØSHED - TIL STILFÆRDIG UNDREN OVER
RESULTATET.


DET ER, HVAD DER FOREGÅR, FØR VÆRKET STÅR
FÆRDIGT.

    
                                                                    Ulla Sandøe Hildebrandt